Fibonacci, SRL, Gann en EW

Fibonacci, de SRL-lijnen van Edson Gould, het meesterwerk van Dhr. Gann en de Elliott Wave telling .... wat hebben deze met elkaar te maken?
Een korte benadering vanuit een korte lezing welke ik jaren geleden heb gehouden.
**
De Fibonacci reeks,
Dat lijkt een simpele reeks getallen, waarin echter veel verwerkt zit.
De opbouw van de reeks is echter zeer eenvoudig:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233 etc ....
Elk getal bestaat steeds uit de optelling (som)  van de er aan voorafgaande twee getallen.
Delen we een getal door het voorgaande getal, dan geeft dat de verhouding 1,618
Delen we een getal door het opvolgende getal, dan geeft dat de verhouding 0,618
Dit wordt de Gulden snede genoemd.
 
Bruikbare verhoudingen voor de technische analyse uit deze reeks vinden we door het getal 233 te delen door andere getallen in de reeks:
233:610 = 0,382
233:377 = 0,618
233:233 = 1
233:144 = 1,618
233 :  89 = 2,618
Andere verhoudingen welke u vaak tegenkomt kunnen eenvoudig worden bereikt door bewerking van de getallen uit de gulden snede, dus door bewerking van de getallen 0,618 en 1,618:
0,618 x 0,618 x 0,618 = 0,236
0,618 x 0,618 = 0,382
Wortel(0,618) = 0,786
Wortel(1,618) = 1,272
1,618 x 1,618 = 2,62
1,618 x 1,618 x 1,618 = 4,236
En zo verder.
Bovenstaande zijn ze niet allemaal, maar het zijn wel de meest voorkomende.
Enkele getallen welke bijvoorbeeld Bruno al meerdere keren genoemd heeft zijn bijvoorbeeld:
Wortel(0,786) = 0,8866
Wortel( 0,8866) = 0,9416
Deze laatste getallen komen uit de meervoudige dimensionale grafieken, welke ik hier even achterwege laat.
*
Dit levert ons dan voor het werken met Fibonacci de volgende belangrijke getallen op:
*
Prijs retracements en expansies:
0,236 - 0,382 - 0,50 - 0,618 - 0,786 - 1,0
1,272 - 1,618 - 2,0 - 2,618 - 4,236 - 6,85
*
Tijd retracements en expansies:
0,32 - 0,50 - 0,618 - 1,0
1,618 - 2,0 - 2,618
*
Fibonacci getallen werken het best op fondsen en indices met een behoorlijke omzet, hetgeen eigenlijk in zijn geheel wel opgaat voor technische analyse.
Met een grote omzet heb je namelijk minder kans op koersmanipulatie, je ziet het handelen van de massa, en door die massa vindt je de Fibonacci getallen terug.
Een voorbeeld van wat een retracement of wat en expansie nu precies is vindt u terug in de volgende grafiek:
Grafiek 1:

Laten we even verder gaan met een voorbeeld uit de grafiek van de S&P500
We pakken de S&P500 grafiek vanaf October-2002 en laten daar een Elliott telling op los.
We zien dat golf 1- 2 en drie al geplaatst zijn en dat golf 4 lijkt te zijn gestart (zie grafiek 2).
(Rekent u eens even het retracement percentage van golf 2 uit en kijk wat Bruno vertelde doet u dat nu gewoon eens een keertje ...)
Waarom tellen we op die plaats in de grafiek golf 3 compleet?
Wel, ten eerste zien we dat de koers toch wel met een serieuze daling lijkt te beginnen, ten tweede waren de verhoudingen prima in orde op dat punt en ten derde was er op die datum een draaipunt aanwezig in de Delta techniek.
Wat op dat moment belangrijk was, is het antwoord op de vraag tot hoever golf 4 zal gaan dalen, en welke tijd dat in beslag zal gaan nemen.
Eerst even de grafiek met de Elliott telling erin.
Grafiek 2:

Elliott stelde onder andere in zijn analyses dat golf 2 een relatie heeft met golf 4.
We zetten daarom aan de hand van de hiervoor weergegeven Fibonacci getallen een prijs-tijd matrix uit.
We gaan dus het koersbereik  en de in beslag genomen tijd van golf 2 uitzetten voor golf 4 vanaf het eindpunt van golf 3.
Op de kruispunten van bijvoorbeeld een prijs projectie van 0,618 en een tijd projectie van 0,618 zetten we een kruisje, en doen dit ook voor de andere waarden.
Dit levert de volgende grafiek op:
Grafiek 3:

Deze kruispunten noem ik concentratiepunten, het zijn punten waar prijs en tijd samenvallen.
En van deze punten wordt het doel voor deze golf 4.
Echter, het zijn punten welke alle berekend zijn vanuit n methode.
Beter zou zijn, als een van deze punten samenvalt met een punt bekeken vanuit een andere methode van analyseren.
We pakken voor de andere methode in dit geval de Gann lijnen erbij.
 
Gann lijnen zijn lijnen welke een vaste prijs-tijd relatie hebben.
Zo heeft de 1X1 Gann lijn een vaste relatie van 1-prijsunit X 1-tijdunit.
De Gannlijn 1X2 heeft een vaste relatie van 1-prijsunit X 2 tijd-units.
Let erop, dat hier gesproken wordt van prijs-unit en van tijd-unit.
Een prijs-unit kan 1-punt zijn, maar ook bijvoorbeeld 0,2 punten of 3 punten.
Zo kan een tijd-unit 1-dag zijn, maar ook bijvoorbeeld 1- week of 1- maand.
Dit maakt niet uit, zolang maar voor de verschillende lijnen met dezelfde prijs- of tijd- unit wordt gewerkt.
Om de vertaling van deze lijnen naar de verschillende compressie vormen om te zetten ( dag-week-maand-etc.) gebruiken we als extra de planeet-omloop-lijnen, maar dat is voer voor een ander werkstukje.
Grafisch weergegeven zien die lijnen er als volgt uit:
Grafiek 4:

Mooi, laten we nu eens zulke lijnen in de koersgrafiek van de S&P500 plaatsen, op dat gedeelte van de grafiek waar we ook onze Elliott telling en de Fibonacci matrix hebben geplaatst.
Grafiek 5:

We zien dan dat er een mooi concentratiepunt ontstaat van de Gann lijn 1X4 bij het matrix-kruispunt 1,618 in tijd en 0,618 in prijs.
Wat we verder ook mooi zien in de grafiek is dat de koers eerst omhoog slingert rondom de Gannlijn 1X1, alsof deze de koerssteeds weer terugtrekt naar deze lijn, later weet de koers zich los te wurmen van deze lijn, en wordt vervolgens  "ingevangen" door de Gann lijn 1X2.
Je ziet dan ook mooi in deze grafiek dat de koers bij doorbraak van een Gannlijn door gaat naar de volgende Gannlijn en daar steun vind (basis regel) .
Dat losbreken van de koers vanaf een bepaalde Gann lijn komt vaak doordat er nog andere krachten werken op de koers vanuit een andere dimensie van de grafiek welke niet zichtbaar is in deze twee dimensionale grafiek, zoals bijvoorbeeld het einde van golf 3 welke plaats vind op een Delta punt, wat iets is uit de vierde dimensie techniek.
Ok, we laten de koers even verder lopen in de grafiek om te kijken wat er gebeurt, en halen even de overbodige lijnen weg uit de grafiek en laten alleen even het matrix-kruispunt staan op die plaats waar deze de Gann lijn 1X4 snijdt.
Grafiek 6:

In deze grafiek is de koers een stuk verder gelopen, en we zien een zijwaartse duidelijk correctieve golf.
We zien ook dat de koers weer wordt "ingevangen" door de volgende Gann lijn, de 1X3 Gann lijn.
De koers lijkt er van op te veren op het moment dat er een 3-voudige golfbeweging is gemaakt, en je zou daaruit kunnen gaan concluderen dat misschien golf 4 al geplaatst is.
Echter, ons Fibonacci clusterpunt is nog niet geraakt, en zulke punten waar meerdere methoden samenkomen hebben een sterke aantrekkingskracht op de koers, dus een doorbraak van de 1X3 Gann lijn moet scherp worden bewaakt.
We laten de koers even verder lopen:
Grafiek 7:

We zien vervolgens dat de koers door de 1X3 Gann lijn heen daalt, en wordt opgevangen door de 1X4 Gann lijn en wel exact op het punt waar ook de prijs-tijd-matrix cluster lag.
De koers ondervindt daarna steun van de 1X4 Gann lijn omhoog.
We mogen daar aannemen dat golf-4 op dit niveau is beindigd, we zien steun van een Gann lijn, we zien steun van het Fibonacci clusterpunt, en er lag ook nog een Delta punt.
**
Interessant zijn ook die laatste Gann lijnen, 1X2, 1X3, 1X4 en 1X6
Die Gann lijnen hebben namelijk perfecte onderlinge verhoudingen.
Deze verhoudingen van de lijnen zijn simpelweg uit te zetten in een grafiek, door het koersbereik te delen door 2 en door 3.
Je krijgt dan de verhoudingen 33,33% - 50% - 66,66%
Grafiek 8:

Je ziet, dat dan exact dezelfde lijnen ontstaan als de Gann lijnen 1X3, 1X4 en 1X6 in  voorgaande grafieken.
Wie zijn software pakket goed kent, herkent deze laatste lijnen als de speed-resistance lijnen, een tool welke 'ontdekt'  is door Edson Gould.
Kortweg noemt men deze lijnen de SRL lijnen.
Wat Edson Gould deed, was het tekenen van de Gannlijn 1X2 vanaf de bodem van een golfbeweging naar de top van die golfbeweging (in dit geval golf-3) en berekende van daaruit de Gannlijnen 1X3 en 1X6 welke hij de SRL -lijnen noemde.
Vaak wordt daar dan nog de 1X4 lijn aan toegevoegd, welke dan de 50% lijn vormt.
Wat u hier uit ziet, is dat de toepassing van de SRL lijnen in wezen gewoon een toepassing van Gann lijnen is.
.
Je ziet erg vaak terug in de technische analyse, het feit dat men n van de toepassingen van de oude leermeesters pakt, deze opnieuw 'verpakt' , en dan als een ontdekking op de markt brengt, terwijl die techniek dan vaak al een halve of hele eeuw bestaat.
Daarom is het een goede zaak om de oude leermeesters te bestuderen, je kan dan de latere fratsen gewoon links laten liggen, scheelt een hoop werk ;-)
U heeft hetzelfde hierboven al gezien, noem de lijn van bodem naar top de 1X2 lijn, en kijk vervolgens eens wat de lijn op de helft daarvan de 1X4 lijn doet!

U ziet het, niets nieuws onder de zon, daar hoeven we geen dure cursussen voor te volgen, alleen even wat studie van de basis beginselen is genoeg.

Ook die "ontdekking" van een lijn onder de bodems en dan de hoek halveren, is dus alweer oude wijn in nieuwe zakken.

*

Voor wie wat meer wil leren over Fibonacci en over SRL lijnen heb ik nog de volgende stukjes geschreven.

Klik op de diverse links en u komt vanzelf verder.

Fibonacci lijnen en retracements

Uitleg SRL lijnen met voorbeeld grafieken

En kijk verder nog even op www.jstas.com naar de stukjes welke links onder in het menu te vinden zijn onder de noemers: werkstukjes en columns.
Vragen kunt u altijd stellen aan Jan@JSTAS.com.
Vriendelijke groet,
Jan ;)

Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideen, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!