Octaaf

Een octaaf heeft meerdere betekenissen, maar vaak wordt met een octaaf de interval bedoelt tussen twee tonen waarvoor geldt dat de frequentie van de tweede toon precies het dubbele, of de helft, is van de eerste.
In de muziek gebeurt dat in acht stappen, vandaar de naam octaaf.
De opbouw in het octaaf verloopt niet geheel lineair, maar er zijn grotere en minder grote stappen.
In mijn stukje:   Het Enneagram kunt u lezen en zien hoe deze stappen verlopen.
**
En toen zat ik me tussen twee koppen koffie door af te vragen, of dit effect zichtbaar zou zijn in de koersgrafieken.
Dan komt als volgende de vraag, hoe zet je dit op en wat wil je weergeven.
**
Ik heb toen om dat uit te proberen/zichtbaar te maken snel  een stukje ta-script code gemaakt.
Dit ook als opzet naar andere vormen van vibratie en harmonische.
Toen de code klaar was dacht ik dat u er misschien ook wel mee wilde experimenteren, en vandaar dat ik deze even publiceer.
.
Omdat ik met afkortingen voor mezelf werkte, is enige verduidelijking wellicht gewenst.
*
Als eerste heb ik vanaf een top terug naar 0 geprobeerd het octaaf terug te rekenen waarbij ik er vanuit ging dat het koersverloop naar de top toe exact één octaaf besloeg, en dat terug gerekend naar 0.
Omdat de top nooit exact op het niveau van een volledig octaaf zal liggen heb ik de mogelijkheid ingebouwd de topwaarde op een bepaalde datum aan te passen; dit om ermee te kunnen experimenteren.
Ook is het mogelijk dat het niveau niet terug moet naar nul maar net iets hoger, daarom kunt u ook het 'nulniveau' aanpassen
U kan aangeven op welke datum de lijnen moeten starten en tot hoever deze moeten doorlopen.
*
Daarna ontstond het idee om vibraties weer te geven die vanaf de 1/8 lijn, de 2/8 lijn. de 1/3 lijn etc. etc. ontstaan.
U kan aangeven of u deze weergegeven wilt zien,welke wel en welke niet,  op welke plaats in de tijd u deze wilt zien ( start en einde datum) en vervolgens  kan u deze 1-3 octaven omhoog door laten lopen.
*
Vervolgens treft u in het parameter menu de mogelijkheid aan om vibraties vanuit een bodem omhoog weer te geven,  en dit kan in dit programma tot zeven octaven omhoog.
Omdat ook een bodem in de grafiek niet exact op het startpunt van een octaaf zal liggen, kunt u ook de bodemwaarde aanpassen.
Ook hier kunt u weer aangeven tot waar u de lijnen ( in de tijd)  weergegeven wilt zien.
*
Daarna wilde ik nog even zien hoe een en ander er uit zo zien wanneer ik in de eerst genoemde vibratie van top naar nul, tussen elke lijn ook weer de waarde van top -naar 'nul' zou weergeven.
Die mogelijkheid heb ik als laatste ingebouwd.
*
U kan ook nog het type lijn ingeven wat u wilt zien.
*
Verder ben ik in de opzet uitgegaan van een witte koersweergave op een zwarte achtergrond, zodat de gebruikte kleuren goed zichtbaar zijn.
*
Ik wil nog even opmerken dat dit slechts een poging om vibraties in de eerste lijn weer te geven, als opzetje naar wat anders.
Dat anders verneemt u in de toekomst wellicht nog.
.
Hieronder enkele grafieken die zijn gemaakt met deze indicator.
.
Ik heb voor de verandering de grafiek van RD-Shell gepakt in plaats van altijd maar de AEX-index.
Shell plaatste de top in de grafiek op 12-09-2000.
Op het moment dat we vermoeden dat daar een top staat kunnen we een octaaf verdeling naar nul maken, die er dan als volgt uitziet, waarbij ik de lijnen heb laten tekenen tot Maart 2003, maar dat weet je van te voren niet, maar dat maakt voor de plaats van de lijnen niet uit.
Dat plaatje ziet eruit als volgt:
Plaatje 1:

U ziet in plaatje 1 de verdeling vanaf de top naar 0.

Ik heb de verschillende niveaus elk een eigen kleur gegeven.

De 4/8 lijn krijgt natuurlijk de kleur rood als zijnde een belangrijk niveua.

De 1/3 en de 2/3 lijn krijgen de kleur paars, zij zijn de belangrijke niveaus na de 4/8 lijn.

De halve tonen heb ik achterwege  gelaten, die ontstaan vanzelf via de onderverdelingen.

Ziet u hoe diverse lijnen mooi niveaus voor de toekomst vastleggen?

Kijk ook eens naar die 4/8 lijn.

4/8 is het midden, het ofwel 'the centre'.

Wie in zijn studie vroeger te maken heeft gehad met zaken zoals het ijzerkoolstof diagram, weet dat je materiaal kunt harden door spanning op te bouwen in het materiaal.

Zo vindt je in de natuur materialen die vanuit zichzelf keihard zijn, doordat er in de kern krachten werkzaam zijn die elkaar tegenwerken, waarbij de elkaar tegenwerkende krachten het grootst zijn in wat de Engelsen zo mooi omschrijven als  'the nucleal centre of a unit or system, where opposing pressures reach their point of maximum pressure'.

We diepen dat in een ander stukje wel een keer verder uit, maar hier ziet u dus dat rondom het centrum de grootste krachten werkzaam zijn, vandaar die belangrijke 50% lijn.

Kijkt u bijvoorbeeld eens naar het plaatje wanneer we die 50% lijn verder laten lopen:

Plaatje 2:

.

Vanuit de gedachte van Gann "Wheels in Wheels" kunt u zich verder de volgende twee mogelijkheden indenken:

Vanaf elke lijn die u ziet in plaatje 1 start een nieuwe vibratie met het niveau van die lijn als startbasis, en ook kunnen we vanuit het top-nul idee elke lijn van bijvoorbeeld 7/8 naar 2/3 onderverdelen volgens het idee top--> nul.

Beide mogelijkheden zijn in de indicator aanwezig.

Ik geef even een plaatje voor de mogelijkheid dat elke ruimte tussen de lijnen in plaatje 1 wordt voorzien van de verdeling top-nul ( laatste mogelijkheid onder in het indicatorveld)

Plaatje 3:

Ik heb in plaatje 3 even enkele onderverdeling laten teken, kijkt u eens naar de werking van de lijnen hiervan, rood-paars ...

.

We kunnen de lijnen ook verder laten lopen na de bodem in 2003 om te kijken hoe en of deze invloed hebben op het latere koersverloop.

Plaatje 4:

Tja, kijkt u er zelf even naar, waarbij u moet bedenken dat al deze lijnen komen vanuit het ene prijspunt, de top in 12-September-2000.

*

We kunnen natuurlijk ook een reeks vibraties uit zetten vanaf de bodem in Maart 2003 tot aan het topje in Juli-2007.

Dat ziet u dan in plaatje 5:

Plaatje 5:

Wanneer u de koersgrafiek volgt vanaf de start in Maart 2003 ziet u dat het eerste oponthoud plaats vindt tussen de 1/8 en 2/8 lijn waarna later steun wordt gevonden op de2/8 lijn.

Bij doorbraak van de 1/3 paarse lijn wordt een aanval gedaan op de 4/8 lijn, wat meestal de eerste keer fout gaat.

Na doorbraak van de rode 4/8 lijn blijft de koers zijwaarts gaan in een range welke wordt aangegeven door de rode 4/8 lijn en de paarse 2/3 lijn.

Uitbraakpogingen uit deze range stranden meestal op interne onderverdelingen van de lijnen, waarbij ik hierboven even handmatig twee stukjes heb ingetekend ( ik zal dat later deze week nog even aanbrengen in de indicator) .

Uitbraak boven de paarse twee derde lijn doet de koers stranden op de 7/8 lijn.

En dat allemaal vanuit dat ene koerspunt in Maart-2003.

..

En zo kunnen we nog even doorgaan, maar u mag dat voor uzelf gaan doen, daarvoor geef ik u immers de indicator.

Zet u bijvoorbeeld eens de top-nul vibratie uit in de AEX-index grafiek vanaf de top in September-2000.

Dan ziet u gelijk de overeenkomsten met het Square wat ik af en toe laat zien in de maandgrafiek.

.

De code kunt u vinden op ta-script.com via de link:

.

Vragen en of opmerkingen of dingen die u graag aangepast wilt zien in deze indicator mag u sturen naar Jan@JSTAS.com of hier in de topic, bedenk dat het pas versie 1.0 is ;)

.
Vriendelijke groet,
Jan ;)
*